Manifest

Aquest manifest va ser aprovat pel plenari de l’assemblea el diumenge 29 de maig del 2011:

MANIFEST DE L’ACAMPADA DE CORNELLÀ

Nosaltres veïns i veïnes de Cornellà manifestem que estem

INDIGNATS/ADES davant la progressiva degradació de la justícia social i de la creixent desigualtat a la nostra ciutat.

INDIGNATS/ADES davant la contínua pèrdua de drets individuals i col·lectius i de la manca de respecte a les persones.

INDIGNATS/ADES davant la voracitat dels interessos econòmics de banquers i especuladors que destrueixen la dignitat de les persones, del treball i soscaven les bases d’una societat justa i cohesionada.

NDIGNATS/ADES per l’alienació que patim i que ha aconseguit fer-nos partícips de la lògica perversa del sistema.

INDIGNATS/ADES davant la irresponsabilitat dels nostres dirigents polítics i econòmics, culpables directes de l’actual crisi econòmica amb les seves decisions egoistes i insolidàries amb el conjunt de la societat.

INDIGNATS/ADES davant la manca de sobirania del poble en aquest sistema electoral en el qual els polítics que governen d’esquena al poble i no defensen els interessos de la societat sinó únicament els seus i els dels poders econòmics que l’avalen, generant;  Desafecció, desencantament, apatia, impotència i ràbia.

INDIGNATS/ADES davant la pèrdua de valors com la solidaritat, la memòria històrica, la identitat combativa i crítica, el suport mutu, el sentit comunitari…

INDIGNATS/ADES davant l’aïllament, l’individualisme, la competitivitat, la manipulació de consciències, la política de la por…

INDIGNATS/ADES amb uns mitjans de comunicació que anul·len el nostre pensament crític, que coarten la nostra llibertat d’expressió, que desinformen i que són un vertader quart poder no electe.

INDIGNATS/ADES PER TOT AIXÒ, us convidem a tots/es a compartir aquests motius d’indignació i d’altres i a participar activament a:

 • L’acampada. On tractem de mantenir la continuïtat de la protesta i establir un punt de reunió i de trobada de la indignació ciutadana.

 • A les concentracions/cassolades. Des de les quals fem escoltar el nostre descontent i indignació.

 • A les assemblees. On intentem decidir i construir, entre tots, sense representants ni líders, en lliure discussió assembleària, respectuosa i horitzontal, un futur millor del que ens ofereixen banquers i polítics…

8 responses to “Manifest

 1. No se a on anirà a parar tot això i quins resultats tindrà però el que tinc clar que aquestes protestes han d’estar sempre presents. S’ha de mantenir una permanència de revolució, d’inconformisme i no pot quedar com una flor de primavera. Això pot portar un desgast per part dels organitzadors i per tothom que ho recolzi, però qui vol algo s’ho ha de currar.
  Dit això “chapó” per Cornellà. Si es continua així no ens faran fora i serà un gra en el cul que farà mal a la classe política i hauran d’aixecar-se de la cadira i posar-se a treballar de debò. Els polítics esperen que això s’acabarà perquè creuen que la gent es cansarà de fer acampades. Potser esperen que plogui, que faci vent, que vingui l’hivern o hi hagin persones inciviques que rebentin la moguda i tenir pretext per desallotjar. No ha de passar res d’això. Tenim tot el dret a la protesta cívica i continuada per les places i carrers i això fa mal als polítics. Ells ens volen calladets i domesticats mentre fan veure que treballen i cobren sous indignes. No ens adormirem mai més perquè a la més mínima ens la foten per davant o per darrera. Les assemblees de carrer son tan necessàries com el pa que mengem cada dia. Les organitzacions han de ser rotatòries i molt senzilles perquè ningú es cremi participant en el temps lliure i a vegades sacrificant-nos d’anar a la disco o al cinema tot i que és necessari.
  Visca les cassolades…!

 2. S’hauria de traduir al castellà també no? I per què no a altres idiomes…a Cornellà som molts i de diferents origens…

  Salut i Força!

  • Hola Marta,
   La idea es traduir-ho i fins i tot ens hem plantejat de duplicar el blog i fer una versió en castellà, però Comunicació no arriba… si de cas es pot parlar en assemblea i fer un grup de persones per traduir.

   Merci per el teu apunt

   Salut

 3. miotraesquina

  o se a donde irá a parar todo esto y qué resultados tendrá pero lo que tengo claro que estas protestas deben estar siempre presentes. Se debe mantener una permanencia de revolución, de inconformismo y no puede quedar como una flor de primavera. Esto puede llevar un desgaste por parte de los organizadores y por todo el mundo que lo apoye, pero quien quiere algo lo tiene que currar.
  Dicho esto “chapa ” por Cornellà. Si se sigue así no nos harán fuera y será un grano en el culo que hará daño a la clase política y deberán levantarse de la silla y ponerse a trabajar en serio. Los políticos esperan que esto se acabará porque creen que la gente se cansará de hacer acampadas. Quizá esperan que llueva, que haga viento, que venga el invierno o hayan personas incívicas que revienten la movida y tener pretexto para desalojar. No debe pasar nada de eso. Tenemos todo el derecho a la protesta cívica y continuada por las plazas y calles y eso duele a los políticos. Ellos nos quieren calladitos y domesticados mientras hacen ver que trabajan y cobran sueldos indignos. No nos dormiremos nunca más porque a la más mínima nos la meten por delante o por detrás. Las asambleas de calle son tan necesarias como el pan que comemos cada día. Las organizaciones deben ser rotatorias y muy sencillas para que nadie se queme participando en el tiempo libre ya veces sacrificando hacernos ir a la disco o en el cine aunque es necesario.
  Viva las caceroladas …!

 4. miotraesquina

  sólo con google translate (directo)

 5. miotraesquina

  No se a on anirà a parar tot això i quins resultats tindrà però el que tinc clar que aquestes protestes han d’estar sempre presents. S’ha de mantenir una permanència de revolució, d’inconformisme i no pot quedar com una flor de primavera. Això pot portar un desgast per part dels organitzadors i per tothom que ho recolzi, però qui vol algo s’ho ha de currar.
  Dit això “chapeau” per Cornellà. Si es continua així no ens faran fora i serà un gra en el cul que farà mal a la classe política i hauran d’aixecar-se de la cadira i posar-se a treballar de debò. Els polítics esperen que això s’acabarà perquè creuen que la gent es cansarà de fer acampades. Potser esperen que plogui, que faci vent, que vingui l’hivern o hi hagin persones inciviques que rebentin la moguda i tenir pretext per desallotjar. No ha de passar res d’això. Tenim tot el dret a la protesta cívica i continuada per les places i carrers i això fa mal als polítics. Ells ens volen calladets i domesticats mentre fan veure que treballen i cobren sous indignes. No ens adormirem mai més perquè a la més mínima ens la foten per davant o per darrera. Les assemblees de carrer son tan necessàries com el pa que mengem cada dia. Les organitzacions han de ser rotatòries i molt senzilles perquè ningú es cremi participant en el temps lliure i a vegades sacrificant-nos d’anar a la disco o al cinema tot i que és necessari.
  Visca les casseroleds…!!!

 6. miotraesquina

  It is not where this will go and what results but I will clear that these protests must always be present. Must maintain a permanent revolution, of nonconformity and may not be like a flower of spring. This can lead to wear the organizers and everyone who supports it, but who wants something curry enjoyed it.
  That said “chapeau” for Cornella. If it continues so we will be out and a spot in the ass that will hurt the political class and must get up from his chair and get to work seriously. Politicians expect this will end because they believe that people do tire of camping. Maybe waiting for rain, which makes wind, come winter or uncivil that there are people getting moved and have a pretext to evict. You should not spend any of it. We have every right to protest and continued to civic squares and streets and that hurts the politicians. They want us calladets and domesticated as they see that work and earn wages unworthy. We do not sleep anymore because at least the run roughshod over us or behind. The assemblies are street as necessary as bread we eat every day. Organizations must be rotating very simple because no burn participating in free time and sometimes sacrificing ourselves to go to the disco and cinema although necessary.
  Long live the casseroleds …!!!

 7. No tinc clar com poder assitir a una assamblea “general” d’indignats a Cornellà. Al calendari sobre tot veig reunions d’afectats per les participacions….podeu explicar-me qué és aixó??
  Gràcies,

Deixa un comentari

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

Esteu comentant fent servir el compte WordPress.com. Log Out /  Canvia )

Twitter picture

Esteu comentant fent servir el compte Twitter. Log Out /  Canvia )

Facebook photo

Esteu comentant fent servir el compte Facebook. Log Out /  Canvia )

S'està connectant a %s